رییس انجمن سالمند شناسی: در سال ۱۴۳۵ بیش از ۳۳ میلیون سالمند خواهیم داشت

۱۴۰۰/۷/۶

احمد دلبری، رییس انجمن سالمندشناسی: در سال ۱۳۳۵، دو میلیون و ۴۰۰ سالمندان داشتیم و در سال ۱۴۳۵ نزدیک به ۳۳ میلیون و ۴۰۰ سالمند خواهیم داشت. بیش از ۸۰ هزار سالمند در تجرد قطعی داریم

تازه‌ترین خبرها

مستند کوتاه: سالوادور آلنده
خبر شامگاهی
خلاصه خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید