درخواست رسمی عضویت سوئد و فنلاند در ناتو؛استولتنبرگ:این یک لحظه‌ تاریخی برای امنیت ماست:گفت‌وگو با بردیا افشین