سرمربی و مدیر تیم ملی کاراته بر مزار محمدمهدی کرمی از او تجلیل کرد