تجمع اعتراضی ایرانیان در شهر آخن همزمان با سفر وزیر خارجه آلمان به این شهر