دور جدید فشار به فعالان سیاسی همزمان با اعتراض‌های ضد حکومتی