کانون صنفی فرهنگیان خوزستان: بازداشت فعالان صنفی سناریوسازی علیه این تشکل‌هاست: گفت‌وگو با صادق کار