ادامه بمباران مناطق شرقی و مرکزی اوکراین از سوی نیروهای روسیه: گفت‌وگو با طناز خامه