آمریکا و اسرائیل برای تمرین حمله به تاسیسات اتمی ایران رزمایش مشترک برگزار می‌کنند: گفت‌وگو با اشکان صفایی