اجرای قطعه «برای» شروین حاجی پور، با صدای ۱۶ هزار نفر به نماد ۱۶ هزار معترض در لس‌آنجلس