جزییات بیانیه انجمن قضایی اقلیم کردستان در رابطه با فعالیت‌های نفتی در این اقلیم