انتشار تصاویری از تنبه بدنی دانش‌آموزان در مدارس توسط معلمان