گزارش نازنین معمار، از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سالگرد انقلاب ۵۷