آیا تحریم کامل نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر است؟