پاسخ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با آزادی زندانیان دوتابعیتی: گفت‌وگو با سعید جعفری