دبیر کل ناتو: اوکراین می‌تواند در جنگ با روسیه پیروز شود