پخش‌کننده‌ها

فرکانس‌های ماهواره‌ای

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است

ترکمن‌عالم

ایران
10887Frequency
عمودیPolarity
۲۷۵۰۰Rate
-Transponder
2/3FEC
-Region

ترکمن‌عالم

ایران
10845Frequency
عمودیPolarity
۲۷۵۰۰Rate
-Transponder
2/3FEC
-Region

اپلیکیشن +I

سرویس‌های آرشیوی