روند صعودی تورم نقطه‌ای در ایران و رسیدن آن به ۳۹ درصد که بالاترین حد در هشت ماه گذشته است