نمایش فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، کارگردان ایرانی-دانمارکی در بخش مسابقه جشنواره کن