هشدار عفو بین‌الملل و فعالان سیاسی و مدنی درباره برخورد خشن حکومت با اعتراض‌های سراسری