در طول یک هفته ۶ نفر در مناطق جنوب سیستان و بلوچستان در هوتگ افتاده و غرق شدند