واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرای سرود حکومتی «سلام فرمانده»