جمهوری اسلامی در تاجیکستان خط تولید پهپاد راه‌اندازی کرد