جزییات صحبت‌های اصغر فرهادی در کنفرانس خبری پیش از آغاز رسمی جشنواره کن