پخش‌کننده‌ها

فرکانس‌های ماهواره‌ای

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است

ترکمن‌عالم

ایران
10887
عمودی
۲۷۵۰۰
-
2/3
-

ترکمن‌عالم

ایران
10845
عمودی
۲۷۵۰۰
-
2/3
-

اپلیکیشن +I

سرویس‌های آرشیوی