ابراهیم رئيسی: صادرات نفتی در این دولت ۴۰ درصد افزایش یافته است