برگزاری جشن «نيمه تابستان» در کشورهای اسکاندیناوی: گفت‌وگو با مهران عباسیان