بررسی کیفیت راکت‌هایی که جهاد اسلامی از غزه به سمت اسرائیل شلیک کرده است