اعتصاب غذا‌ی جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و بری روزن، گروگان پیشین سفارت آمریکا در وین