دادگاه متهم به طرح‌ریزی برای ترور مسیح‌ علی‌نژاد برگزار می‌شود