افزایش ۳۷ میلیارد دلاری بودجه نظامی در سال ۲۰۲۳ چیست؟