مستند - خامنه‌ای و توطئه کرونا

مستند «خامنه‌ای و توطئه کرونا» یک مستند تحقیقی درباره ریشه‌ها و پیامدهای طرح تئوری توطئه درباره کووید ۱۹ در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی است. در این روایت ۴۰ دقیقه‌ای مواضع توطئه‌پندارانه شخص رهبر جمهوری اسلامی در یک بازه زمانی یک سال و نیمه بازخوانی می‌شود. دلایل نادرستی این ادعاها با استناد به شواهد و حقایق موجود که در همان زمان طرح تئوری توطئه به‌طور عمومی در دسترس بوده‌اند شرح داده می‌شود. مستند ریشه‌ها و سرچشمه‌های احتمالی ادعاها خامنه‌ای را جست‌وجو و دست آخر آثار و تبعات طرح‌ریزی تئوری توطئه و دامن زدن به اخبار جعلی را بازگو می‌کند.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی