مستند کوتاه - ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

پس از جنگ جهانی اول برخی کشورها با تاسیس جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد برای دستیابی به صلح جهانی تلاش کردند. ایران از نخستین اعضای این نهادهای بین‌المللی در پی استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها بوده‌ است.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی