مستند کوتاه - احمد شاه مسعود

احمدشاه مسعود بیشتر عمر خود را در راه آزادی افغانستان سپری کرد و با دیپلماسی برای صلح در کشورش تلاش می‌کرد. او هشدار می‌داد که جنگ با القاعده و طالبان به افغانستان محدود نمی‌ماند و دنیا را خواهد گرفت.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی