مستند کوتاه - حق سقط جنین، تاریخ یک مبارزه

قضات محافظه‌کار دادگاه عالی آمریکا در اقدامی بحث‌برانگیز یکی از مهم‌ترین قانون‌های مربوط به حق زنان بر بدن خود را ابطال کردند. قانونی که برای ۵۰ سال محل مناقشه بین طرفداران و مخالفان حق سقط جنین بود.