ستاره‌های نقره‌ای - SILVER STAR

ستاره‌های نقره‌ای برنامه‌ای رادیویی است که در آن با نوشابه امیری همراه می شویم و زندگی سوپراستارهای سینمای ایران را دنبال می‌کنیم.