آیا از اکثریت افتادن ائتلاف حامی دولت می‌تواند به استیضاح دولت اسرائیل منجر شود: گفت‌وگو با مئیر جاودانفر