نماینده اهواز: در دنیا مسئولان شهامت عذرخواهی ندارند، اما ما داریم

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، با اشاره به اعتراضات سراسری گفت: «هیچ‌جا نیست که دارای اشکال نباشد و کوتاهی‌هایی هم داریم و شهامت آن را داریم که ما نمایندگان و مسئولان نظام درباره آن کوتاهی‌ها عذرخواهی کنیم، چیزی که در دنیا وجود ندارد.»

او افزود آرزوی براندازی را به گور خواهند برد.

اخبار
جام جهانی با مردم
پوشش ویژه

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید