همشهری آنلاین: گریه‌کن‌ها در مراسم ختم برای گریه‌ و زاری شش میلیون می‌گیرند

۱۴۰۱/۶/۱۷

همشهری آنلاین در گزارشی درباره «مشاغل کاذب» به نقل از مدیر یک شرکت خدماتی فعال در زمینه برگزاری مراسم ترحیم نوشته گروه‌هایی با عنوان «گریه‌کن» در مراسم ترحیم و تدفین تا شش میلیون تومان برای گریه و زاری دریافت می‌کنند.

طبق گزارش، موقعیت اجتماعی افراد نرخ‌ خدمات را تعیین می‌کند.

پوشش ویژه
پوشش ویژه
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید