رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت: به استناد آمار و ارقام وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست فعالان اقتصادی استان یزد گفت به استناد آمار و ارقام وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و اکنون نقش و وابستگی اقتصاد ایران به نفت در حوزه تجارت خارجی قطع شده است.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید