آمارهای رسمی: متوسط تاخیر پروازهای داخلی ایران‌ایر ۱۳۸ دقیقه است

۱۴۰۱/۵/۱۴

بر اساس آمارهای رسمی، ۳۳ درصد پروازهای داخلی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در خردادماه با متوسط تاخیر ۱۰۰ دقیقه انجام شده و بیشترین متوسط زمان تاخیر پرواز با ۱۳۸ دقیقه مربوط به ایران‌ایر است

خبر ورزشی
مستند کوتاه - چرا رئیس‌جمهور استعفا کرد؟
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید