مریم کریم‌بیگی به ۳ سال و ۷ ماه زندان محکوم شد و دیدار با ابی خواننده یکی از اتهامات اوست

۱۴۰۱/۵/۱۰

مادر مریم کریم‌بیگی گفت دخترش به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شده‌ و این حکم بابت اتهام اجتماع و تبانی است که مصداق آن دیدار با ابی خواننده‌ بوده است. برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و بابت نگهداری سه شیشه آبجو به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است.

خلاصه خبرها
مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید