سخنگوی کاخ سفید «تلاش آشکار برای آسیب رساندن به مسیح علینژاد» را محکوم کرد

۱۴۰۱/۵/۱۰

سخنگوی کاخ سفید «تلاش آشکار برای آسیب رساندن به مسیح علینژاد» روزنامه‌نگار و فعال ایرانی در نیویورک را محکوم کرد و گفت: «در حالی که منتظر نتایج تحقیقات در این زمینه هستیم، می‌خواهیم دوباره تاکید کنیم که مقابله با تهدید ناشی از ایران، اولین اولویت برای رییس جمهور آمریکاست»

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید