قالیباف: نیازمند فناوری اجتماعی برای تبدیل ایمان مردم به عمل صالح هستیم

۱۴۰۱/۵/۹

محمدباقر قالیباف رییس مجلس با بیان این که محرم و صفر هر سال فرصت بی‌نظیر گسترش معارف دین است، گفت: «نیازمند فناوری اجتماعی برای تبدیل ایمان مردم به عمل صالح جمعی هستیم، مثل آنچه در رزمایش مواسات در دوران کرونا دیدیم و به دست مردم گره از کار باز شد.»

تیتر اول
کمبود تراشه
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید