وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی: حکم حبس ابد برای حمید نوری را قویا محکوم می‌کنیم

۱۴۰۱/۴/۲۳

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره حکم حمید نوری که برای دست داشتن در اعدام‌های ۶۷ در سوئد محکوم شده گفت حکم حبس ابد او را قویا محکوم می‌کنیم.

او افزود برای ایران مسلم است پرونده نوری «بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است».

خلاصه خبرها
مستند - گذر از آند
بوم و گِل - فصل چهارم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید