مدیرعامل همشهری: کشف حجاب برآمده از دیکتاتوری بود ولی حجاب برآمده از اراده مردم

۱۴۰۱/۴/۱۶

مدیرعامل موسسه همشهری نوشت: «حجاب الزام قانونی است نه اجبار... قانون حجاب با قانون کشف حجاب یک تفاوت عمیق و ساده دارد. قانون کشف حجاب برآمده از دیکتاتوری بود ولی قانون حجاب برآمده از اراده مردم است.»

در هفته‌های اخیر آزار شهروندان به بهانه حجاب اجباری شدیدا افزایش یافته است.

جهان‌نما
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید