دبیرکل خانه کارگر: باید در کارخانه‌ها قرآن را محور قرار دهیم

۱۴۰۱/۴/۱۶

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، گفت: «ما باید نیروهای خود را کنار هم بگذاریم و قرآن را به عنوان محور و اساس در کارخانه‌ها و موسسات قرار دهیم.»

او افزود: «حتی امروز ما آموزش قرآن در محله‌ها را نیز برعهده گرفته‌ایم. از طرفی آموزش و پرورش از ما برای آموزش قرآن طلب یاری کرده است.»

تازه‌ترین خبرها

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید