عضو مجلس نمایندگان آمریکا: از معامله بلژیک با حکومت تروریست‌پرور جمهوری اسلامی شوکه شدم

۱۴۰۱/۴/۱۲

رندی وبر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: از معامله بلژیک با اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم در دنیا و تصمیمش برای بازگردان تروریست‌ها به ایران شوکه شدم. از همکاران می‌خواهم که با من همراه شوند و زنگ خطر را در این باره به صدا درآورند

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید