وزیر اقتصاد: نارضایتی مردم به حق است، آن را منتقل می‌کنم

۱۴۰۱/۴/۱۰

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در ارتباط با اعتصاب‌ها و اعتراضات گفت:‌ «نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم.»

او افزود: «اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از اصناف، مالیات بیشتر طلب کند.»

همسفر - فصل دوم
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید