یک مقام ریاست جمهوری فرانسه گفت پاریس خواهان بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار نفت است

۱۴۰۱/۴/۶

یک مقام ریاست جمهوری فرانسه گفت پاریس خواهان بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار نفت است تا فشار کاهش نفت روسیه را کم کند

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید