دادستان کل کشور: تجمعی مانند تجمع نوجوانان در شیراز برای نظام زیبنده نیست

۱۴۰۱/۴/۵

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به تجمع گروهی از نوجوانان در شیراز گفت: «از این دختران نوجوان در قالب تجمع سوءاستفاده شده بود و برای نظام جمهوری اسلامی ایران زیبنده نیست که چنین اتفاقاتی را شاهد باشیم.»

اخبار
جهان‌نما
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید